Z čeho se skládá dlužná částka?

Pokud zažíváte exekuci na vlastní kůži, nejspíš vás netěší, a mnohdy i dost nepříjemně překvapí, že exekutorem vymáhaná částka je mnohem vyšší než původní dluh. To už je bohužel důsledek toho, že jste svůj dluh nesplatili včas. Výsledná dlužná částka totiž narůstá o další položky, které budete muset zaplatit.

Části, ze kterých se skládá dlužná částka

Povězme si podrobněji, co všechno váš dluh může tvořit:

  • Základ dlužné částky tvoří jistina. To je hodnota, která vznikne po odečtení zaplacených částek od původní půjčené částky.
  • Další položkou je smluvní úrok. Ten vychází z úvěrové smlouvy, kterou jste uzavřeli s věřitelem. Zde je třeba být obezřetný už před uzavřením této smlouvy. Úroky někdy dosahují nelidských hodnot, mnohdy i několik desítek procent ročně. U nevýhodných půjček tak ve výsledku zaplatíte násobně více, než jste si původně půjčili. Vždy si proto důsledně pročtěte vaši smlouvu, ať vás následné úroky nepřekvapí!
  • V případě, že dluh nejste schopni zaplatit včas, přibude vám k placení tzv. úrok z prodlení, který v současnosti dosahuje hodnoty 8,05 % ročně.
  • V neposlední řadě pak přichází smluvní pokuta za pozdní uhrazení.

 

Tímto ale vaše výdaje nekončí. Úvěrová společnost se může rozhodnout vymáhat váš dluh za pomoci soudce nebo rozhodce. 

 

Dříve se společnosti přikláněly k řešení skrze rozhodce, který byl často velmi přísný a nebral v úvahu vysoké úroky nebo smluvní pokuty. Mnohdy dokonce od úvěrových společností inkasoval procenta z vytěžených částek. To by se u soudu nikdy nestalo. Dnes jsou exekuce s rozhodčí doložkou považované za protiprávní, takže je možné je zastavit (více informací najdete v článku Jak poznat protiprávní exekuci).

Mezi další položky na vašem účtu pak tvoří náklady za advokáta a náklady rozhodčího řízení. Pokud na vás bude uvalena exekuce, znamená to další náklady. Váš dluh se navýší o odměnu exekutorovi.

 

V případě, že se úvěrová společnost ohledně vymáhání dluhu obrátí nikoliv na rozhodce, ale na soud, budou i tak vaše náklad růst. Soudní řízení zahrnuje náklady protistrany na advokáta a také soudní poplatek.

 

Pro snadnější pochopení si můžeme uvést krátká příklad:

Paní Alena si vypůjčila 16 000 Kč. Splátky platila do doby, než přišla o zaměstnání a peníze nazbyt jí nezůstaly. Zbývalo jí uhradit už jen 9 000 Kč. Jelikož ale peníze neměla, společnost se rozhodla dluh zesplatnit – tedy chtěla celou částku zaplatit naráz. Paní Alena dál půjčku neplatila, a tak od dalšího dne po oznámení zesplatnění dluhu začal běžet úrok z prodlení (8,05 %) a smluvní úrok v roční výši 20 %. Když se nic nedělo, úvěrová společnost podala soudní žalobu a spor vyhrála. Paní Aleně tedy k dlužné částce a úrokům byly připočteny náklady na soudní řízení. Naštěstí se jí podařilo najít práci a dluh zaplatit. K původním 9 000 Kč (jistina) bylo nutné připočíst soudní náklady a oba úroky. Částka se tedy vyšplhala na více než dvojnásobek jistiny.

 

Kdyby ale paní Alena nezaplatila ani teď, byla by na ni uvalena exekuce a její náklady by se nadále zvyšovaly.

Dobrá rada: Když tušíte, že půjčky a dluhy nezvládáte platit, jednejte okamžitě. Existuje dost možností, jak nechtěné exekuci předejít. Základem je ale vaše včasná reakce. Pokud potřebujete poradit ohledně vaší finanční situace, zanechte telefon v našem formuláři. Zdarma a během pár minut vás budeme kontaktovat a společně vymyslíme další postup, jak vaši situaci řešit.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni