Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo o své pracně vybudované podniky, mnoho z nich muselo ukončit nebo přerušit podnikatelskou činnost a neméně zaměstnanců v souvislosti s omezeními ztratilo práci nebo je dlouhodobě postiženo sníženým platem na home office. To se samozřejmě odrazilo i na rodinném rozpočtu, který byl náhle narušen a snížen. Ocitli jste se v některé ze zmiňovaných situací a k tomu se potýkáte s exekucí? Jak pandemie Covid-19 ovlivnila exekuce se můžete dočíst v našem článku.

Pozastavení mobiliárních exekucí v koronaviru

Do konce ledna roku 2021 platilo moratorium na exekuce dle zákona s názvem Lex Covid Justice I a II. Omezeny byly zejména mobiliární exekuce, při kterých bylo zakázáno provádět exekuce prodejem movitých věcí a exekuce nemovitostí, které jsou místem trvalého pobytu dlužníka. Exekuce byly v době koronaviru také na dlouho pozastaveny. Téměř celý rok si dlužníci mohli oddechnout, bohužel pro ně se možnost tohoto neoblíbeného způsobu vymáhání exekucí opět vrací na scénu.

Co je mobiliární exekuce

Když se povinný dostane do problémů s exekucí, většinou se jako první způsob vymáhání dluhu volí srážka ze mzdy nebo přikázání pohledávky z účtu dlužníka. V případě, že těmito způsoby pohledávky uspokojit nelze, přistupuje se k zabavení movitých věcí (mobiliární exekuci), které se následně prodají v dražbě. Jedná se o nepříjemnou záležitost, kterou exekutoři volí až jako jednu z posledních možností. Exekutor navštíví místo bydliště nebo místo předpokládaného pobytu dlužníka a zajistí věci, které dle exekutorského zákona může zabavit. Penězi utržených z jejich prodeje je hrazená pohledávka věřiteli.

 

Od února už je opět možné mobiliární exekuce provádět, přesto ale samotná Exekutorská komora doporučuje exekutorům postupovat s citem a ideálně se zabavování věcí zcela vyhnout. Pokud vám mobiliární exekuce přesto hrozí, můžete být v klidu alespoň z hlediska zdravotního. Exekutoři jsou povinni používat ochranné a desinfekční prostředky, díky kterým nebudou ohrožovat vaše zdraví.

 

Zároveň se také rozšiřuje seznam věcí, které exekutoři nesmí nebo by neměli zabavit (tomuto tématu jsme dříve věnovali samostatný článek, který najdete zde). Týká se to komunikačních prostředků jako je chytrý mobilní telefon, tablet či počítač, které umožňují distanční výuku dětí nebo výkon zaměstnání z domova.

Koronavirus exekuce nezastaví

Roku 2019 Exekutorská komora České republiky evidovala téměř 4,5 milionů exekucí, což odpovídá více než 5 exekučních řízení na každou fyzickou osobu v ČR. To je celkem strašidelné číslo, když vezmeme fakt, že se do problémů s exekucí mohou dostat lidé velmi snadno – stačí třeba nepravidelně přebírat poštu.

 

Už od července roku 2019 přitom na pultě Poslanecké sněmovny leží zákon o úpravě exekučního řádu, dle kterého by mohl exekutor i bez návrhu a souhlasu oprávněného zastavit exekuci. A to za určitých podmínek – pokud povinný za dobu posledních tří let nebyl schopen ani částečně uspokojit pohledávku věřitele ve výši, která by alespoň pokryla exekuční náklady, nebo by v posledních třech letech nebylo možné zajistit žádný postižitelný majetek na krytí nákladů exekuce. Úpravu zákona tak nepomohl schválit ani koronavirus.

Změna ve výši limitu pro exekuci prodejem nemovitosti

V průběhu pandemie koronaviru se také navýšil limit výše pohledávek pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí. Z dřívějších 30 000 Kč stoupne limit na 100 000 Kč. Tato hranice se nebude měnit ani po skončení epidemie, a znamená tak velkou úlevu pro dlužníka. Dříve stačilo mít dluh nad 30 000 Kč a exekutor mohl přistoupit k zabavení nemovitosti. Od nynějška se tato hranice posouvá na zmíněných 100 000 Kč. Bohužel tato novinka není veselá pro věřitele. Mohdy totiž prodej nemovitosti znamenal jedinou šanci, jak pohledávku uhradit. Když dnes dlužník nebude disponovat penězi na účtu, pravidelným příjmem či movitým majetkem a dluh bude menší jak sto tisíc, věřitel má jen malou šanci získat peníze zpět.

 

Letos se chystají další novinky, mezi kterými vyčnívá hlavně délka oddlužení, který by nově mohla trvat jen tři roky namísto současných pěti let. Dále se počítá se vznikem tzv. chráněného bankovního účtu, který by zabraňoval dvojité exekuci jednoho příjmu.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni