Návrh na zastavení exekuce

Problémy s exekucí mohou potkat každého. Velký průšvih ale nastává v situacích, kdy dlužník není schopný exekuce splácet. Velmi často se tak dostává do dluhové spirály, ze které se těžko hledá cesta ven. Existují ale případy, kdy je možné exekuci zastavit. Jak to provést v praxi?

Pokud je vaše exekuce nařízená na základě tzv. rozhodčí doložky, může být považována za protiprávní. To je důvod k radosti, jelikož taková exekuce může být zastavena. Vám, jakožto dlužníkům, sice dluh nezmizí, můžete se ale dohodnout na splátkovém kalendáři, váš účet nebude zablokovaný, ani vám nebude hrozit zabavení majetku. V České republice existuje až několik desítek tisíc takových případů. Mezi nimi může být i ten váš.

Kdy může nastat zastavení exekuce?

Tato situace přichází v úvahu ve dvou různých případech:

 • Pokud exekuce vůbec neměla vzniknout
 • Pokud původně vedena být měla, ale důvod k tomu zanikl

Jaké jsou nejčastější důvody zastavení protiprávní exekuce?

Může jich být opravdu hodně. Pokud byste chtěli prozkoumat tyto možnosti konkrétně, můžete je vyčíst v exekučním řádu nebo v občanském soudním řádu. 

Nejčastěji se však vyskytují tyto:

 • Exekuce se nařídila podle rozhodčího nálezu, který je neplatný.
 • Rozhodčím nálezem vznikl věřiteli nárok na přemrštěné úroky nebo přehnané smluvní pokuty.
 • Exekucí je postižen majetek, který by správně měl být ze spisu vyloučen. Například se jedná o věci, které dlužník potřebuje k práci nebo k uspokojování svých hmotných potřeb či potřeb jeho rodiny.

Tip: O tom, co exekutor nesmí zabavit jsme psali v konkrétním článku, který najdete zde.

 • Při exekuci dojde k odečtu dané částky z dlužníkovy mzdy, přičemž následuje zablokování bankovního účtu, na kterém je uložena nezabavitelná částka mzdy.
 • Exekutor trvá na prodeji nemovitosti, kterou dlužník uvádí jako trvalé bydliště, a to přesto, že dlužná částka nepřesahuje 30 000 Kč.
 • Exekutorský zápis, na jehož základě se exekuce nařídila, přiznal věřiteli nárok na smluvní pokuty a protiprávní úroky.
 • Dlužník se nachází v manželském svazku, přičemž je exekucí postižené společné jmění nebo majetek manžela či manželky dlužníka ve větším rozsahu, než povoluje právo.
 • Způsob provedení exekuce naprosto neodpovídá rozumné míře.
 • Dlužník je nemajetný, tedy nemá žádný příjem nebo jsou srážky z něho tak nízké, že celkový dluh nesnižují. Mnohdy nestačí ani na pokrytí nákladů za exekuci.
 • Dluh, který je vymáhán exekucí byl splacen – dlužníkem, ručitelem nebo rodinným příslušníkem a podobně.

Jak poznat exekuci, která může být zastavena?

Pokud je součástí vaší úvěrové smlouvy tzv. rozhodčí doložka, existuje vysoká šance, že vaše exekuce bude moct být zastavena. Pro více informací o protiprávních exekucích si přečtěte náš článek.

 

Ozvěte se nám! Pokud máte podezření, že se vás tato situace týká, můžete si u nás nechat zdarma úvěrovou smlouvu přezkoumat. Stačí na sebe nechat telefon v našem formuláři, a my se vám ihned ozveme.

Obecný vzor návrhu na zastavení exekuce

Tento návrh je nutný podat přímo k soudnímu exekutorovi, který exekuci vede. Podat ho může dlužník, nebo další účastníci řízení – věřitel, popřípadě manžel nebo manželka dlužníka. Jeho vzor najdete zde.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni