Jak probíhá zastavení exekuce

Patříte mezi ty šťastné, jejichž exekuce se ukázala jako protiprávní, a je tedy možné ji zastavit? To je skvělá zpráva. Možná vás bude také zajímat, jak celé zastavení exekuce probíhá a kdo vám s tímto procesem pomůže. Vše vám podrobně vysvětlíme v dnešním článku.

 

K posouzení vaší exekuci můžete využít našich služeb. Když vyplníte příslušný formulář na našich internetových stránkách, obratem se vám ozveme a probereme vše potřebné. Může nastat scénář, že zjistíme, že vaši exekuci lze zastavit, co se děje dál?

 

Zašleme vám podrobné instrukce, jak dále postupovat. Současně s tím dostanete do rukou dva dokumenty – Plnou moc pro zastoupení advokátem a Dohodu o poskytnutí právních služeb, které budou probíhat mezi advokátem a vámi. Oba dokumenty bude potřeba podepsat, a pak odeslat na příslušnou adresu.

 

Pak se věcí chopí váš advokát. Vypracuje Návrh na odklad a zastavení vaší exekuce, který dodá vašemu exekutorovi. Poté běží lhůta úvěrové společnosti, která má obvykle k vyjádření 30 dnů. Pokud během této doby exekutorovi neodpoví nebo zastavení exekuce odsouhlasí, bude vaše exekuce zastavena. V případě, že společnost se zastavením souhlasit nebude, exekutor váš spis odešle na soud, který bude o daném zastavení rozhodovat. Právě díky tomuto procesu se může celé zastavení protáhnout. Nemějte ale obavy, váš advokát vás bude o každé změně neprodleně informovat.

Doba zastavení exekuce může být různá

Mějte na paměti, že vždy záleží na tom, jak se k zastavení exekuce postaví protistrana (úvěrová společnost). Zhruba týden po tom, co výše zmíněné podklady přijdou advokátovi, odesílá váš právní zástupce Návrh na zastavení a odklad exekuce. Exekutor poté pošle návrh protistraně, která má obvykle měsíc na odpověď.

 

Nejčastěji se setkáte se souhlasem, jelikož úvěrová společnost ví, že jednala protiprávně. Pokud nastane tento scénář, bude vaše exekuce zastavena zhruba za 2-3 měsíce. V případě, že společnost souhlasit nebude a vše se opět přesune k soudu, počítejte s lhůtou 4-6 měsíců. Celková doba je však relevantní, záleží na exekutorovi, společnosti i soudci. Buďte proto trpěliví.

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Exekuce může být zastavena nejen z důvodů protiprávních, ale také v případě, kdy dlužník nedisponuje žádným majetkem. Mohou nastat případy, kdy je člověk naprosto neschopný splácet svůj dluh a vyhlídky do budoucnosti nenasvědčují tomu, že by se situace mohla zlepšit. V tomto okamžiku lze podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. To lze například v situaci, kdy se jedná o člověka dlouhodobě nezaměstnaného, který je závislý na sociálních dávkách. Tato osoba pak nesmí disponovat žádným majetkem (mimo základní vybavení domácnosti). Je potom nezbytné tento stav dokázat příslušnými dokumenty, jako třeba potvrzením z Úřadu práce o dlouhodobé nezaměstnanosti, potvrzením o pobírání dávek apod. Návrh se opět podává exekutorovi. Když nevyhoví, je možné obrátit se na exekuční soud.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni