Exekuce a promlčení

Ačkoliv se málokdy podaří uniknout dluhům bez zaplacení, přece jen je to dnes možné. Tato situace může nastat v případě tzv. promlčení. Jedná se o stav, kdy ústavní soud nařídí zastavení exekuce, a díky uplynutí dostatečně dlouhé doby dokonce dojde ke smazání dluhu. To však jen při určitých podmínkách. Které to jsou? Pojďme si vše konkrétně vysvětlit.

V prvé řadě je nutné pamatovat na to, že i když soud nařídí zastavení protiprávní exekuce, automaticky to neznamená, že váš dluh zanikne. Na to nikdy nezapomínejte.

Co je to promlčení?

Existují různé situace, pro které platí určitá lhůta. Promlčení nastavá v okamžiku, kdy někdo něco nesplní do předem určeného času, který se nazývá tzv. promlčecí lhůtou. Pak zaniká jeho nárok a jeho právo je oslabeno. Příkladem, který nás zajímá, je promlčení dluhu u půjčky. V tomto případě znamená oslabení práva fakt, že pokud není provedeno v promlčecí lhůtě, dlužník nemusí dluh zaplatit. Když tedy některá úvěrová společnost nestihne pohledávku vůči dlužníkovi v této dané lhůtě zažalovat, má jednoduše smůlu.

Pozor! Promlčení ale nenastane automaticky, je potřeba ho vždy namítnout. I promlčený dluh je totiž možné soudně vymáhat, a zanikne pouze v tom případě, když dlužník vznese námitku.

Co znamená vznesení námitky v praxi?

Když společnost, u které si člověk zažádal o úvěr, jenž není schopen splácet, dlužníka zažaluje až po uplynutí promlčecí lhůty, dlužník se může bránit. Jak? Je třeba, aby namítnul, že pohledávka už je promlčena. Soud námitku vezme v potaz a úvěrová společnost ztrácí nárok na proplacení půjčky. Pokud ale dlužník k soudu nedorazí a nenamítne promlčení pohledávky, hrozí mu exekuce.

V praxi to může vypadat následovně. U společnosti si zařídíte úvěr, ale po čase máte problém ho splácet. Společnost obvykle reaguje zesplatněním dluhu – tedy požaduje vrátit naráz všechny peníze, které dlužíte, a to včetně úroků a pokut. Začne vám vyhrožovat žalobou, která ale stále reálně nepřichází. Vy tak můžete nabýt dojmu, že dlužné peníze už po vás nikdo chtít nebude. Za několik let vám však přijde dopis o chystaném soudu. Pokud se na něho dostavíte a namítnete, že dluh vůči dané společnosti už je promlčen, protože uplynula určená lhůta promlčení, můžete se dluhu zbavit. Soud potrestá společnost za to, že nepodala žalobu včas. Pokud byste se k soudu nedostavili, s největší pravděpodobností by vám byla nařízena exekuce.

Jaká je doba promlčení dluhu?

Obecně promlčecí lhůta trvá 3 roky a začíná se počítat od chvíle, kdy mohlo být právo uplatněné poprvé. Tedy od momentu, ve kterém se o dluhu člověk dozvěděl. Majetkové právo bývá promlčeno nejdéle po 10 letech.

Vždy přebírejte svou poštu

Jak zjistíte, že vám něco podobného hrozí? Výhradně z vaší poštovní schránky. Pokud si svou poštu nebudete přebírat, hrozí vám, že vůbec nebudete vědět, v jak ošemetné situaci se nacházíte. Vždy si proto svou poštu hlídejte.
Nikdy se nespoléhejte na to, že váš dluh bude promlčen jen tak. Společnosti na své dlužníky nikdy nezapomínají a umí si pohlídat, aby svůj dluh dostali zpět. Zásadním krokem je nic neodkládat a problémy řešit okamžitě.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni