Jaké existují způsoby provádění exekuce?

Exekuce je velkým strašákem každého člověka. Mnohdy však do ní dlužník spadne, ani neví jak. Stačí pár nepromyšlených půjček, nezaplacená faktura za mobilní služby, ztráta zaměstnání nebo nemoc, a exekutor už klepe na dveře. Pokud vám tento problém hrozí, určitě budete chtít vědět, s jakými způsoby provádění exekuce se můžete setkat.

K exekuci dojde v případě, když ani po výzvě soudu dlužník nezačne se splácením dlužné částky. Soudní exekutor je tedy nucen vydat exekuční příkaz, na jehož základě probíhá exekuce.

Způsoby provádění exekuce:

Způsob provedení exekuce se podmiňuje zákonem a exekučním řádem. Setkat se můžete nejčastěji s těmito řešeními:

  • Srážka ze mzdy a dalších příjmů
  • Přikázání k výplatě z účtu
  • Přikázání pohledávky
  • Prodej nemovitostí a movitých věcí

Co to znamená v praxi? Konkrétní způsoby si podrobněji rozebereme.

Srážka ze mzdy a dalších příjmů

Mezi nejčastější formu exekuce patří srážky ze mzdy nebo ostatních příjmů – důchod, peněžitá pomoc v mateřství a další sociální dávky. Běžně se setkáte s pojmem exekuce na plat. Zde je dobré vědět, že exekuce na příjem bývá nařízena tak, aby nebyla zastavena tzv. základní částka, společně s částkou na manželku/manžela nebo děti žijící společně v jedné domácnosti. Dohromady se tyto nepostihnutelné příjmy nazývají nezabavitelnou částkou mzdy a zajišťují, že i člověk postižený exekucí bude mít k dispozici finanční základ pro život.

Mimo to existuje možnost pobírat příspěvky a dávky, na které se opět exekuce nevztahuje. Které to jsou?

  • Příspěvek na bydlení
  • Jednorázové dávky státní soc. podpory (porodné)
  • Dávky hmotné nouze (mimořádná okamžitá pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)
  • Dávky určené jinému příjemci (sirotčí důchod, příspěvek na dítě atd)

Ale pozor, protože tyto příspěvky chodí na bankovní účet, může na nich být exekuce provedena jinak.

Přikázání k výplatě z bankovního účtu

Mezi druhý nejčastější způsob, kterým exekutoři vymáhají splácení dluhů patří příkaz k výplatě z bankovního účtu. Probíhá tím způsobem, že dlužníkův účet se zablokuje a nebude možné dále s finančními prostředky na něm nakládat. Dlužník má možnost jednorázově vybrat z účtu obnos do maximální výše dvojnásobku životního minima, jinak ale ztrácí právo s penězi na účtu manipulovat. Při exekuci na bankovní účet nepomůže ani vedení vícero účtů – zablokované budou všechny, přičemž výběr životního minima bude možný pouze z jednoho z nich.
V tomto případě se můžeme setkat s problémem, kdy je exekucí zároveň postižena i mzda či sociální dávky, které většinou chodí dlužníkům na účet.

Jak se může dlužník bránit?
Může si zařídit vyplácení nezabavitelné části mzdy v hotovosti, nebo formou poštovní poukázky.

Exekuce přikázáním pohledávky

Co je to pohledávka? Vyjadřuje právo věřitele na plnění dlužníka. Ze strany dlužníka znamená povinnost zaplatit danou částku – dluh. Pohledávka zaniká v okamžiku, kdy proběhne její splnění – dlužník zaplatí dluh, odvede práci, která byla domluvená atd. Pokud se tak nestane, může věřitel pohledávku vymáhat.

V oblasti exekuce přikázání pohledávky znamená, že pokud dlužníkovi také někdo něco dluží (takováto osoba nese název poddlužník) místo dlužníkovi platí určitou částku přímo exekutorovi.

Exekuce nemovitostí a movitých věcí

Poslední možností, kterou může exekuce probíhat je prodej nemovitosti dlužníka nebo jeho movitých věcí. I v tomto případě však platí určitá omezení. Exekutor nemůže zabavit věci, které jsou nezbytné k uspokojování hmotných potřeb člověka s dluhy, nebo jeho rodiny. Zabavit k prodeji tak nelze například nutné spotřebiče v domácnosti (lednička, sporák, pračka atd.), oblečení, invalidní vozík nebo jiné zdravotnické potřeby či peněžní částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima jednotlivce. Exekutor nemůže ani na vaše domácí mazlíčky nebo předměty, které potřebujete k výkonu pracovních povinností – počítač u účetního, housle profesionálního hudebníka nebo malířské vybavení u malíře.

Výška životního a existenčního minima se mění a vypočítat ho můžete například na internetu skrze nejrůznější online kalkulačky. Pro rok 2021 jeho výše činí 3 860 Kč pro jednotlivce.

Způsoby exekuce se často kombinují a provádějí současně. Jejich pořadí a provedení stanovuje exekuční řád, který se ve většině případů snaží provádět exekuci co nejšetrněji k majetku dlužníka. Zkrátka tak, aby byla přiměřená.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni