Jak probíhá exekuce?

Když se řekne exekuce, mnoho z nás si představí situaci, kdy se nezaplacená dopravní pokuta v mžiku promění ve zlého exekutora, který nám zabaví majetek a mnohdy i střechu nad hlavou. Tak jednoduché a rychlé to ale doopravdy není. Proces exekuce je poměrně složitý a nějakou dobu trvá. Jaký je konkrétní postup a co mu předchází si dnes podrobněji rozebereme.

Exekuční řízení krok za krokem

Základem každé exekuce je nesplacený dluh. V případě, že nemáte peníze a přestanete komunikovat s věřitelem, zaděláváte si však na ještě větší problém. Věřiteli brzy nezbyde nic jiného, než dluh získat zpět za pomoci exekutora.

 

Nebojte se požádat o pomoc – zanechejte nám na sebe telefonní číslo, my vám zdarma zavoláme a společně vymyslíme, co dělat dál.

 

K tomu, aby na vás mohla být uvalena exekuce však věřitel nejprve potřebuje tzv. exekuční titul. Ten dokládá, že daný dluh vůbec existuje a věřitel má právo na jen vymáhání. Exekuční titul tedy říká, že dlužník je povinný svůj dluh zaplatit. Může mít podobu platebního rozkazu, soudního rozsudku, notářského zápisu nebo rozhodčího nálezu. Ten je vám doručen poštou. Pokud ani teď svůj dluh nezaplatíte, nastává další postup.

 

Jakmile bude věřitel disponovat všemi potřebnými podklady, odešle exekuční návrh vybranému exekutorovi. Zvolit si může jakéhokoliv exekutora na území ČR. Ten poté požádá soud o jeho prověření a následné nařízení exekuce. Dokud nebude nařízení vydané, nemá exekutor žádné právo zjišťovat si cokoliv o vašem majetku. V případě, že soud uzná nárok věřitele, do 15 dnů nařídí exekuci.

 

Když exekutor získá povolení od soudu, začíná na případu aktivně pracovat. To znamená, že například začne zjišťovat, kde všude máte vedený účet, vyrozumí vašeho zaměstnavatele, zjišťuje, jaké nemovitosti spadají do vašeho vlastnictví atd. Všechny údaje si zapisuje do exekučního spisu a každá instituce musí s exekutorem spolupracovat a dané informace mu poskytnout.

 

Zároveň vás, jakožto dlužníka, musí exekutor do 15 dnů vyrozumět o nařízení exekuce soudem a vyzvat vás k možnosti uhrazení dluhu do 30 dnů od doručení této informace – která vám přijde poštou do vlastních rukou. Vy tedy máte možnost vše rychle zaplatit. Je třeba si ale uvědomit, že už nejde pouze o samotný dluh a úroky či pokuty, ale také snížené náklady na exekuci a případné soudní výlohy. Stále však zaplatíte méně, než když se exekuce rozjede naplno. V této chvíli jsou totiž náklady na exekuci poloviční, protože exekutor si může dle zákona účtovat pouze polovinu stanovené odměny.

 

Když vám přijde vyrozumění o nařízené exekuci, máte od daného okamžiku zakázáno manipulovat se svým majetkem, a to včetně nemovitostí či společného majetku nabytého v manželství. Své jmění nesmíte převést na nikoho jiného.

 

V případě, že výzvu exekutora uposlechnete do 30 dnů a zaplatíte dluh (včetně veškerých poplatků), následuje ukončení exekuce. Pohlídejte si však zejména to, abyste zaplatili všechny úroky.

 

Exekutor má právo opakovaně vyzývat věřitele, aby navrhl způsob provedení exekuce. Konkrétní způsob ale nakonec volí konkrétní exekutor. Často se způsoby různě kombinují, vždy by se ale měl exekutor snažit nastavit co nejméně drastické a přiměřené metody. 

 

O tom, jaké jsou způsoby provádění exekuce jsme se rozepsali v konkrétním článku, který můžete najít zde.

Pokud jste si článek pozorně přečetli, zjistili jste, že i v průběhu celého procesu existuje možnost danou situaci vyřešit a předejít zabavení vašeho majetku. Zásadní je však vždy řešit finanční problémy OKAMŽITĚ. To je jediný spolehlivý způsob, jak se exekuci, a s ní navýšení vašich dluhů, vyhnout.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni