Jaké jsou možnosti, když na dveře klepe exekutor

Bohužel se pořád stává, že lidé přecení své finanční možnosti, vezmou si půjčku a zjistí, že ji nejsou schopni splácet. Někdy je to vinou nečekaných událostí jako je ztráta zaměstnání, nemoc nebo jiná nepředvídatelná komplikace, a problém je na světě. Exekuce může vzniknout i kvůli zapomenuté pokutě nebo nezaplacenému účtu za telefon, proto v první řadě dbejte na to, ať máte své finance v pořádku.

 

Když už jste se ale do problémů s exekucí dostali a jednoho dne se u vás doma zjeví exekutor, jaké máte možnosti? Co dělat a čemu se vyvarovat? Bohužel ne všichni exekutoři jednají přesně podle pravidel a stížnosti na jejich práci se objevují. I exekutor může pochybit, a je pak často poměrně těžké dovolat se spravedlnosti, jelikož dlužník je automaticky v podřízeném postavení. Přesto existují možnosti, jak se bránit proti nesprávnému postupu exekutora či exekuci samotné.

Exekuci je možné zastavit – pomůžeme vám

Jak už jsme zmiňovali ve spoustě předchozích článků, není zase tak výjimečné, že je exekuce povinnému nařízena neoprávněně. Bývá to často na základě neplatné rozhodčí doložky, a takovou exekuci je možné zastavit. To sice neznamená smazání vašich dluhů, ale situaci to pro dlužníka výrazně ulehčí. Jak poznat exekuci, kterou lze zastavit se dočtete zde. A pokud byste si rádi nechali svou exekuci zdarma a nezávazně posoudit, nebojte se na nás obrátit. Stačí vyplnit vaše údaje ve formuláři na našich webových stránkách a my vás budeme kontaktovat.

Kdy je exekutor v právu

Úplně na začátek bychom rádi uvedli situaci, kdy je exekuce vedena dle práva a dlužník nemá možnost bránit se. Pořád je třeba uvědomit si, že pokud dlužník není schopen úvěr splácet, jiná možnost, než vynutit si finance zpět exekucí věřiteli nezbývá. Pokud ale jako dlužník máte pocit nebo víte, že na celém vymáhání něco nesedí, neodpovídá výše vašeho dluhu nebo jste do celého procesu zataženi neoprávněně, je třeba toto řešit ještě před samotnou exekucí – tedy v soudním řízení, při kterém se o exekuci uvažuje. Jakmile už je na vás exekuce uvalena, nikdo nebude řešit, že je dluh smyšlený apod. Exekutor v tomto případě jedná skutečně podle práva.

 

O soudním řízení, které exekuci předchází jste informování dopisem. Proto je vždy důležité pravidelně přebírat poštu a případnému neštěstí můžete včas zabránit. Hlavně jednejte co nejdříve.

Braňte se před pochybením exekutora

Mohou nastat situace, kdy exekutor udělá přešlap. Tady jsou nejčastější z nich, a k nim způsoby možné obrany.

  • Moc exekutorů není neomezená

Ač se to tak někdy nemusí zdát, exekutoři jsou nuceni jednat nejen podle exekutorského řádu, ale také dle etického kodexu. Dluhy nemohou vymáhat jakýmkoliv způsobem, ale čestně a poctivě.

 

Pokud exekutor tato pravidla porušil, můžete to oznámit buďto Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo předsedovi okresního soudu, pod který daný exekutor spadá či předsedovi soudu, který exekuci nařizoval. Všichni zmínění jsou povinni se vaší stížností zabývat. Exekutorovi může být udělena písemná výtka, peněžitá pokuta nebo dokonce vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.

  • Žaloba na náhradu škody

Může se stát, že vám exekutor svým jednáním způsobí nějakou škodu – například poničí nábytek, poškodí zámek nebo nebo vám neodůvodněným odkládáním úkonů způsobí i vysoké ztráty, máte opět možnost bránit se. Je ale vždy potřeba posoudit, kdy exekutor porušil právní povinnost a kdy ne.

 

Uveďme si příklad: Pokud exekutor poškodil zámek, protože se potřeboval dostat k dlužníkově nemovitosti, jednal dle práva. V případě, že bude ale nemovitost po opuštění exekutora vykradena, protože zámek nebyl funkční, je možné žádat náhradu škody. Náhradu můžete požadovat třeba i v případě, kdy exekutor poškodil zabavenou věc – má totiž povinnost o zabavené věci pečovat.

 

Nárok na náhradu škody můžete uplatňovat buďto přímo u exekutora, nebo i vůči ministerstvu spravedlnosti dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Pokud neuspějete, můžete se soudit.

  • Možnost podání trestního oznámení

Exekutor jedná jako úřední osoba (veřejný činitel), a tak mimo svá práva podléhá také množství povinností. Zneužívání pravomoci je tak u něj považované za trestný čin. Pokud se setkáte s tím, že exekutor jedná protizákonně, nesplní své povinnosti nebo překračuje svou pravomoc, můžete na něho podat trestní oznámení. Jeho jednání však musí být úmyslné. Podání trestního oznámení si ale dobře rozmyslete. Pokud byste například jednali na základě msty nebo úmyslu exekutorovi znepříjemnit život, jednalo by se o trestný čin křivého obvinění.

  • Namítněte proti příkazů hrazení nákladů exekuce

Co vše patří k nákladům exekuce? Například paušál, který se platí oprávněnému za využití advokáta, nebo odměny exekutorovi. Výše těchto nákladů je stanovena vyhláškami, neurčují je oprávnění, soud nebo exekutor sám. Náklady se stanovují v Příkazu k náhradě exekucí. Pokud vám ale budou připadat náklady exekučního řízení neúměrné a příliš vysoké, můžete proti příkazu podat námitku, a to do 8 dnů od doručení. Musíte uvést, co konkrétně se vám nezdá, a jaké řešení požadujete.

Braňte se proti exekuci samotné

Mimo obraně proti exekutorově chování se pak samozřejmě lze bránit i proti exekuci jako takové.

  • Návrh na zastavení exekuce

Jak už jsme zmínili v úvodu, je možné, že je vaše exekuce nařízena na základě neplatné rozhodčí doložky. Nebo víte, že exekuce vůbec probíhat nemá, protože byl už dluh zaplacený, pohledávka je promlčena apod. Důležité je vědět, že podat návrh na zastavení exekuce musíte do 15 dnů od té doby, kdy se o exekuci dozvíte. Pokud lhůtu promeškáte, přesto můžete zkusit návrh podat, je možné, že vám bude i tak vyhověno. Návrh se podává exekutorovi, který vaši exekuci vede.

  • Návrh na zrušení exekučního příkazu

Tato metoda se příliš nevyužívá, ale je jednou z možností. Návrh můžete podat například v případě, kdy je vůči vám vedeno více exekučních příkazů, přitom je jasné, že by úhradu dluhu stačil pouze jeden. Může se stát třeba situace, kdy je exekucí postižen váš účet, na kterém je dostatek financí k pokrytí dluhu, ale současně je exekuce vedena i na vaší nemovitosti.

  • Splátkový kalendář

V případě, že není ve vašich možnostech zaplatit celou exekuci najednou, ale nechcete, aby vás doma exekutor navštívil a zabavil vám majetek, můžete podat návrh na splátkový kalendář. Ten se podává přímo exekutorovi. Měli byste v něm uvést důvody nemožnosti splácení a navrhnout měsíční splátku, kterou zvládnete pokrýt. Částku si dobře rozmyslete – pokud ji nebudete schopni hradit, do budoucna nepočítejte s dalšími dohodami s exekutorem.

  • Návrh na odklad exekuce

Můžete ho podat v případě že je proti vám vedena exekuce a víte, že byste v běžné situaci neměli problém částku uhradit. Stala se vám ale nějaká nepříjemnost (úraz, krádež majetku apod.) která vám platbu znemožnila. Pokud víte, že do určité doby budete peníze na zaplacení mít, můžete požádat o odklad exekuce.

  • Vyškrtnutí věcí ze soupisu

Exekutor může na vaše dveře zaklepat skutečně nečekaně, a to hlavně v případě, kdy se vás konkrétně exekuce netýká. Váš byt je ale místo, kde by se dlužník mohl nacházet, a tak je exekutor v právu zabavovat majetek. Typicky se jedná třeba o případ dluhů zletilých dětí, partnera nebo nájemníka.

 

Často jsou tak zabaveny věci, které ve skutečnosti dlužníkovi vůbec nepatří. Jejich vlastník je potom nucen dokázat, že věci patří jemu – třeba kupní smlouvou. Pokud ale v daném okamžiku vlastník tyto dokumenty nemá, exekutor věci zabaví. Následně je možné podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, a to do 30 dnů od exekutorské návštěvy. Exekutor má 15 dní na rozhodnutí. Pokud odmítne věci vrátit, máte možnost podat vylučovací žalobu, opět do 30 dnů od zjištění rozhodnutí. Pokud dobu nedodržíte, o věci přijdete.

 

Jako důkaz vlastnictví nemusí sloužit pouze kupní smlouva nebo faktura, ale také například svědectví souseda nebo nájemníka. Důležité je bránit se okamžitě!

 

Existují věci, které exekutor zabavit nesmí. Patří mezi ně například základní vybavení domácnosti, majetek nutný k výkonu práce, majetek osobní hodnoty (snubní prsten) a další.

Kompletní seznam toho, co exekutor nesmí zabavit, najdete v článku Co dělat, když vám exekutor zabavil věci, které neměl.

Jednejte včas!

Nejdůležitější ze všeho je uvědomit si, že je bezpodmínečně nutné jednat ihned. Většina úkonů má své stanovené lhůty, a pokud vám utečou, může to pro vás mít velmi nepříjemné následky a komplikace.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni