Jak poznat protiprávní exekuci?

Pokud se potýkáte s exekucí či exekucemi, měli byste si prověřit, zda není některá z nich  proti vám vedena protiprávně. Kdyby se prokázalo, že tomu tak je, je možné exekuci zastavit, a dokonce se domoci vrácení peněz, které si exekutor účtoval za vymáhání dluhu. Velkou roli zde hraje tzv. rozhodčí doložka. O co se jedná?

Co je to protiprávní exekuce

Právně platnou exekuci vůči dlužníkovi může nařídit pouze nezávislý soud, soudní exekutor, obecní, krajský či finanční úřad. Dříve však některé společnosti a banky do svých smluv zahrnovaly rozhodčí doložky, které které opravňovaly v případě nesplácení půjčky k rozhodnutí o exekuci rozhodce. Co to znamená v praxi?

Podepsali jste úvěrovou smlouvu a nezvládali jste vše pravidelně splácet. V běžné praxi by proběhl soud, který by vás vyzval ke splacení dluhu a v případě, že byste nereagovali, nařídil by v druhém kole soudního řízení exekuci.

Když však smlouva obsahuje rozhodčí doložku, která bývala fikaně skryta mezi množstvím dalšího textu, vaši neschopnost splácet bude posuzovat místo soudu rozhodce. Pokud provede tzv. rozhodčí nález, může vám být nařízena exekuce. 

Problémem je fakt, že rozhodci bývali často propojeni s poskytovatelem úvěru. Za vydání rozhodčího nálezu pak tito lidé získávali od věřitelů vysoké finanční částky, takže velmi rádi nález vydali, ačkoliv v dané smlouvě byly dlužníkovi účtované obrovské úroky a neúměrné pokuty, které se velmi těžko splácely. Vzniklo tak bezdůvodné obohacení rozhodce a protiprávní exekuce byla na světě. Nikdo z exekutorů už nezkoumal výši pokut či úroků, které by nezávislý soudce nenechal projít.

Dnes jsou tedy tyto rozhodčí doložky neplatné v případě, že není jasně určeno, kdo je daným rozhodcem. A od roku 2013 soud rozhodl, že takovéto jednání může být důvodem k zastavení exekuce, která je v tomto případě neoprávněná.

Jak protiprávní exekuci odhalit?

Pokud si nejste jisti, jak rozhodčí doložka vypadá, můžete využít služeb odborných společností, které se zabývají pomocí lidem v exekuci. Vyhodnocení vaší exekuce většinou probíhá zdarma, proto se nemusíte bát žádných dalších nákladů. Novinkou je také aplikace Doložkomat, kterou vyvinula organizace Člověk v tísni. Proklepne vaše data, a pokud se ukáže, že je exekuce vedena na základě netransparentní rozhodčí smlouvy a neplatné rozhodčí doložce, vygeneruje vám dokonce návrh na její zastavení.

Poraďte se zdarma!

Máte podezření na protiprávní exekuci? Kontaktujte nás přímo, nebo nám na sebe zanechte telefon. Zdarma s vámi vše probereme.

Protiprávní exekuci můžete předcházet. A to tím, že si pečlivě přečtete úvěrovou smlouvu, než ji stvrdíte svým podpisem.

Vždy je třeba uvědomit si, že zastavením exekuce nezaniká váš dluh. Nadále budete muset dlužnou částku uhradit, jinak vám hrozí nová žaloba od věřitele, a také sankční úroky, které poběží od počátku neplacení. Díky odhalení protiprávní exekuce však máte možnost získat od exekutora zpět peníze, které si za proces účtoval. A ty můžete využít na zaplacení dluhu.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni