Co je insolvence a jak probíhá

V případě, že se vám nedaří splácet finanční závazky, nabízí se řešení v podobě insolvence. Insolvenční řízení se týká jak právnických, tak fyzických osob a může být záchranou ve svízelné situaci. Jak celý proces funguje a co je vlastně insolvence se dozvíte v našem článku.

Co je insolvence

Výraz insolvence pochází z latiny a znamená neschopnost dostát svému finančnímu závazku vůči věřiteli. Insolvence, o které se často mluví i jako o insolvenčním řízení je typ soudního řízení. Jeho cílem je vyřešení dluhů způsobem, který poměrně uspokojí všechny dlužníkovi věřitele, i přesto, že dluhy nebudou splaceny kompletně. Insolvence napomáhá jak dlužníkovi, protože mu v rámci oddlužení nabízí své dluhy snížit – nebo dokonce zcela odpustit, tak věřitelům, kterým se uhradí alespoň část dluhu. Setkat se můžete i s termíny úpadek, platební neschopnost či osobní bankrot.

Kdy lze požádat o insolvenci

Pro vyhlášení osobního bankrotu musíte dle insolvenčního zákona splnit celkem tři podmínky –  musí zde existovat dlužníkova platební neschopnost, předluženost dlužníka a větší počet věřitelů než jeden.

 • Platební neschopnost

Dle insolvenčního zákona nastává situace, kdy dlužník nezvládá plnit platební povinnosti v těchto případech:

 • zastavil platby podstatné části finančních závazků
 • neplatí po dobu delší jak 3 měsíce po splatnosti
 • nelze dosáhnout uhrazení pohledávky výkonem rozhodnutí nebo exekucí
 • nesplnil povinnost uloženou insolvenčním soudem

 • Předlužení

V případě, kdy právnická osoba nebo osoba fyzická, která podniká má více věřitelů a všechny jeho závazky v součtu převyšují hodnotu jeho majetku, je předlužena. Při stanovování hodnoty majetku se může přihlížet i k další jeho správě nebo k dalšímu provozování podniku.

 • Mnohost věřitelů

Poslední z podmínek, které jsou k vyhlášení osobního bankrotu nutné, je fakt, že dlužník musí být povinen více jak jednomu věřiteli. V tomto případě může návrh na insolvenci podat kterýkoliv z věřitelů.

Jaké jsou způsoby řešení úpadku

Dle insolvenčního zákona existují čtyři možnosti, dle kterých se úpadek dlužníka může řešit:

 • Konkurs

Varianta, která je likvidační. Vyhlášení konkursu spočívá v úplném zpeněžení majetku dlužníka. Ze získaných finančních prostředků jsou pak poměrně vyplaceny pohledávky. Pokud se ale nezvládnou pokrýt pohledávky v plné výši, po skončení konkursu tyto pohledávky nezanikají. Věřitelé se jich mohou dále domáhat, například prostřednictvím exekuce.

 • Reorganizace

Pokud soud dlužníkovi povolí řešení prostřednictvím reorganizace, podnik dlužníka může zůstat nadále v provozu. Situace se řeší nastolením nových opatření a pohledávky věřitelů se uspokojují průběžně.

 • Oddlužení

Oddlužení neznamená zbavení dluhů a donedávna se týkalo osob, které nepodnikají. Od roku 2020 však zahrnuje i fyzické osoby s dluhy vzniklými podnikáním. Jeho hlavním přínosem je fakt, že dluhy už dlužníkovi dále neporostou a budou sjednodceny. V případě, že soud oddlužení schválí, bude dlužník své dluhy splácet pod dohledem insolvenčního správce, a to například formou splátkového kalendáře. Až oddlužení skončí, dlužník může být osvobozený od placení pohledávek, které do této doby nebyly zaplaceny. Jeho jméno však bude vedené v insolvenčním rejstříku po dobu 5 let od ukončení řízení.

 

Osobní bankrot neboli oddlužení představuje dobrý způsob, jak se dostat ze svízelné finanční situace, a to nově pro fyzické osoby, které se do úpadku dostali i prostřednictvím podnikání. Připravte se však na to, že proces oddlužení je poměrně komplikovaný a pro jeho schválení musíte plnit různé podmínky.

 • Zvláštní způsoby řešení úpadku

Do této kategorie patří například nepatrný konkurs (zjednodušená varianta pro nepodnikatele a drobné dlužníky) nebo řešení úpadku finančních institucí.

 

Žádat o insolvenci můžete několikrát. Pokud už ale jednou projdete insolvenčním řízením a nějaká část dluhu vám bude odpuštěna, o další insolvenci můžete zažádat až po 10 letech. Veškeré informace o stavu insolvence můžete sledovat v rejstříku insolvence dlužníků, který je dostupný online na internetu.

Pozor na půjčky v insolvenci

Některé nebankovní společnosti poskytují půjčky i v insolvenci. Je to ale velké riziko, protože tím vaše dluhy skokově narůstají. Půjčky v insolvenci jsou navíc velmi nevýhodné, jelikož poskytovatelé dobře vědí, že jste v úzkých. Někdy ale není jiná možnost, například když vás potkají nějaké nečekané výdaje. Přesto si velmi dobře rozmyslete, jestli budete schopni půjčku splácet, protože v opačném případě vám soud zruší proces oddlužení a jste opět v maléru. Vyhlásit osobní bankrot znovu je sice možné, ale rozhodně to není snadné.

Řekněte si o pomoc

Celý proces insolvence a oddlužení není vůbec jednoduchý. Pokud vás tato problematika zajímá podrobněji a nevíte si rady, jak postupovat, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám!

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni