Co dělat při návštěvě exekutora?

Když na váš zvonek zazvoní exekutor, rozhodně to není nic příjemného. Můžete mít obavy, že vám zabaví věci, které máte rádi, které potřebujete, nebo dokonce předměty, které ani nejsou vaše, ale někoho jiného v bytě. Jeho jednání však musí splňovat daná pravidla, která se rozhodně vyplatí znát. Jak postupovat v případě, kdy vás doma navštíví exekutor?

Možná ani sami nevíte, proč vás exekutor navštívil. Případy, kdy je exekuce vedena na vašeho partnera, partnerku, rodinného příslušníka či blízkého člověka, aniž by o tom druhý věděl je víc než dost. Myslete tedy na to, že i když exekuce není vedena na vás, dostáváte se do ohrožení. Můžete totiž docela snadno přijít o majetek, u kterého nebudete schopni dokázat své vlastnictví.

Co dělat, když vás navštíví exekutor?

Vždycky dodržujte následující pravidla.

Zkontrolujte exekutorovy doklady a poznamenejte si údaje

Vyžádejte si, aby vám exekutor předložil soudní rozhodnutí nařizující exekuci, a také exekuční příkaz, který ho opravňuje vstoupit do vašeho bytu či domu. Zaznamenejte si jeho jméno a číslo služebního průkazu.

Zavolejte policii

Policie ČR by měla být přítomna při vstupu exekutora do bytu i při následném provádění zabavování majetku. Jejím hlavním úkolem je doložit postup a způsob, jakým byla exekuce provedena.

Braňte svůj majetek

V případě, že by se exekutor chystal zabavit majetek, který není dlužníkův, neprodleně a na místě ho o tomto informujte. Veškerá tato sdělení musí být zaznamenána do protokolu o exekuci. Pokud máte po ruce doklady, které dokazují, že věc patří někomu jinému, předložte je.

Vyžádejte si kopii protokolu s podpisem exekutora

Exekutora při práci hlídejte a požadujte, aby při sepisování do protokolu přesně zaznamenal, které věci zabavuje. Pokud máte po ruce fotoaparát nebo mobilní telefon, ideálně si pořizujte vlastní fotodokumentaci. Ihned a na místě si nechte vystavit kopii protokolu, exekutor má povinnost ji vydat.

Ozvěte se v případě, že exekutor obstaví věci, které nepatří dlužníkovi

Může nastat situace, kdy jste na místě prokázali, že určité věci dlužníkovi nepatří. Exekutor je přesto chce zabavit. To ale nesmí. Pokud na sepsání věcí do protokolu trvá, zavolejte policii a podejte stížnost na porušení zákona.

Navrhněte vyškrtnutí ze spisu

Pokud se stane, že exekutor zapíše do protokolu věc, která nepatří do vlastnictví dlužníka – a patří například vám, jakožto spolubydlícímu, máte možnost podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí položek z protokolu. Pamatujte si ale, že na toto máte lhůtu 30 dnů od doby, kdy jste se zabavení dozvěděli. V případě, že vám exekutor nevyhoví, máte dalších 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí čas, abyste u soudu podali případnou žalobu na vyloučení věcí z exekuce. Tuto žalobu je nutné podat k soudu, který nařídil exekuci.

Tip: Co nesmí exekutor zabavit? Do této kategorie spadá spousta věcí. Které to jsou se dozvíte v tomto článku.

 

Je třeba myslet na to, že práce exekutora je nutná v případech, kdy dlužník není schopen jinak úvěr splatit. Někdy zkrátka nezbývá nic jiného, než postoupit k tomuto řešení a v podstatě dlužníkovi pomoct ke splacení dluhu. Někteří exekutoři se však nemusí chovat správně a podle zákona, proto mějte svá práva na paměti.

Kdy může přijít exekutor?

K tzv. mobiliárce, nebo-li nepříjemné návštěvě exekutora v bytě dochází až v poslední fáze exekuce, přičemž je nejprve nutné zablokovat bankovní účet. Návštěvu exekutora můžete čekat kdykoliv, ale budete o něm vědět dopředu, pokud pobíráte poštu. Zde se dozvíte o předžalobní výzvě či musí váš dluh vzniknout na základě smlouvy s obsaženou exekuční doložkou.

Exekutor vás může zaskočit v případech, kdy si nevyzvedáváte pravidelně poštu nebo jako dlužník máte hlášený pobyt někde jinde. Exekutor totiž nemusí přijít pouze do místa trvalého bydliště, ale kamkoliv, kde existuje podezření, že se dlužník může vyskytovat nebo kde by se mohl vyskytovat dlužníkův majetek. Má právo kdekoliv zabavit a ihned odvést nejrůznější věci. V případě, že váš dluh přesahuje 30 000 Kč může dokonce zabavit celý byt.

Nikdy proto nenechte své dluhy zajít daleko. Jakmile zjistíte, že nejste schopni splácet, začněte problém řešit a pokuste domluvit s věřitelem, využít možnosti bezplatných poradenství či nejrůznějších refinancování pujček. O tom, jak pomoci člověku s exekucí jsme se věnovali v samostatném článku.

Zavoláme vám a poradíme

Stalo se vám, že s vámi exekutor nejednal podle práva? Obraťte se na nás. Zdarma s vámi váš případ probereme a navrhneme řešení. Nebojte se říct si o pomoc!

Sdílet článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vám také pomoci

Uncategorized @cs

Exekuce a koronavirus

Od dubna roku 2020 trvá pandemie koronaviru, která významně zasáhla do života nás všech. Mimo zdravotní rizika přinesla také výrazné ekonomické ztráty. Množství lidí přišlo

Uncategorized @cs

Exekuce na plat

Do finanční tísně se člověk může dostat velmi snadno a rychle. Stačí k tomu přecenit své finanční možnosti a vzít si půjčku, kterou nejste schopni